Tìm kiếm nâng cao

Thực trạng và phương hướng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (TTCD.1351)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 41
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung báo cáo:
- Khảo sát, điều tra, đánh giá tình hình hiện trạng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD
- Dự báo, đánh giá các yếu tố tác động ảnh hưởng đến thăm dò, khai thác, chế biến avf sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD và những vấn đề đặt ra cần giải quyết
- Định hướng thăm dòm, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
- Định hướng và phân bổ không gian thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư
- Các giải pháp, nguồn lực thực hiện

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành