Tìm kiếm nâng cao

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Bê tông Việt Nam nhiệm kỳ VI (2022-2025) (TTCD.1354)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Bê tông Việt Nam
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 128
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung văn kiện đại hội trình bày các nội dung:
- Báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ V và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VI
- Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ V
- Báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm tra nhiệm kỳ V
- Báo cáo đề án nhân sự Hội nhiệm kỳ VI
- Danh sách đề cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban thường vụ, Lãnh đọa Hội nhiệm kỳ VI

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành