Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo Đánh giá các chuyên đề quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (TTCD.1355)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 124
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Hội thảo trình bày các tham luận: 
- Báo cáo tóm tắt thuyết minh quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Báo cáo tóm tắt Đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm VLXD thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm xi măng trong giai đoạn 2010-2020
- Các yếu tố tác động đến hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản làm VLXD
- Giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản đảm bảo phát triển VLXD, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương
- Định hướng bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch KS làm VLXD

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành