Tìm kiếm nâng cao

Giải thưởng quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ II (TTCD.1358)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 226
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia lần thứ II - VUPA 2020 là sự tiesp bước thành công của mùa giải lần thứ nhất - VUPA 2018. Đây là giải thưởng được Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam thành lập, với sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên & Môi trường và Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam. Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia nhằm vinh danh các đồ án quy hoạch xuất sắc có tính sáng tạo, đổi mới, các dự án đã được đầu tư xây dựng, quản lý tốt và các ấn phẩm sách, báo về quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị có chất lượng và có tác động xã hội tích cực. Giải thưởng cũng đồng thời tôn vinh các cá nhân, tập thể có nhiều hoạt động và thành tựu trong công tác quản lý, phát triển đô thị và bảo vệ môi trường tại các đô thị trên cả nước...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành