Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát thực trạng công tác đào tạo cao đẳng chuyên ngành kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật, đề xuất đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng giảng viên, học viên đáp ứng yêu cầu xã hội (KQNC.2405)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 96
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nhiệm vụ:
- Đề xuất đổi mới chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng chuyên ngành Kiến trúc
- Đề xuất đổi mới chương trình đào tạo trình độ cao đẳng chuyên ngành Hạ tầng kỹ thuật
- Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng viên, học viên đáp ứng yêu cầu xã hội

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành