Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát tình hình thực hiện định hướng cấp nước đô thị và khu công nghiệp đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (KQNC.2404)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 72
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên cơ sở rà soát, xem xét, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện Định hướng cấp nước trong giai đoạn vừa qua. Và đề xuất các vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung nhằm thúc đẩy ngành cấp nước phát triển bền vững phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, đô thị của đất nước trong giai đoạn tới tiếp tục cần có sự định hướng của Chính phủ về phát triển cấp nước.
Nội dung báo cáo gồm:
- Phần 1: Khái quát quá trình thực hiện định hướng phát triển cấp nước và sự cần thiết điều chỉnh định hướng
- Phần 2: Tình hình và kết quả thực hiện định hướng cấp nước
- Phần 3: Những nội dung nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung và tiếp thu giải trình ý kiến
- Phần 4: Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh định hướng cấp nước
- Phần 5: Kết luận

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành