Tìm kiếm nâng cao

Rà soát đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án: phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020, đề xuất giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2030 (KQNC.2391)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Phát triển đô thị
Năm xuất bản: 20
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 167
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu:
- Mục tiêu chung: Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH giai đoạn 2013-2020" (gọi tắt là Đề án 2623) và đề xuất Chính phủ quyết định việc triển khai giai đoạn 2021-2030
- Mục tiêu cụ thể:
+ Rà soát 06 chương trình lớn được giao tại Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ
+ Rà soát việc thực heiejn nhiệm vụ được Chính phủ giao cho các Bộ, ngành và các địa phương nhằm thực hiện Đề án 2623
+ Tổ chức, phổ biến chuyển giao các kết quả nghiên cứu, thí điểm, hướng dẫn lồng ghép kỹ thuật về phát triển đô thị ứng phó với BĐKC
+ Cập nhật xu thế, phân tích đánh giá khả năng chịu tác động của BĐKH đến hệ thống đô thị theo Kịch bản BĐKH mới
+ Dự thảo đề xuất Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai Đề án giai đoạn 2021-2030

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành