Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn “Kết cấu thép – thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới. Mã số: TC 38-20 (KQNC.2508)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 52
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn TCVN xxx-1:20xx và TCVN xxx-2:20xx được biên soạn trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn BS EN 1090-1:2009+A1:2011 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components và BS EN 1090-2:2018 Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2: Technical requirements for steel structures với những bổ sung và điều chỉnh phù hợp với điều kiện Việt Nam

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành