Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành xây dựng đến năm 2030. Mã số: RD 37-2019 (KQNC.2505)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 99
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Báo cáo tổng kết đề tài gồm các nội dung chính sau:
- Mở đầu: đưa ra sự cần thiết và phương pháp thực hiện.
- Đánh giá tình hình thực hiện chiến lược KH&CN ngành xây dựng giai đoạn 2013-2020: nêu những kết quả, thành tựu; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, bài học đối với sự phát triển KH&CN ngành Xây dựng.
- Kinh nghiệm quốc tế về phát triển KH&CN ngành xây dựng: đưa ra những kinh nghiệm, bài học từ một số nước trên thế giới về chiến lược phát triển KH&CN ngành Xây dựng.
- Dự thảo chiến lược phát triển KH&CN ngành xây dựng giai đoạn 2021 - 2030: nêu cơ sở xây dựng chiến lược; quan điểm, mục tiêu và dự thảo các nội dung của chiến lược

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành