Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng tài liệu nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị thông minh cho cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp. Mã số: K 01-21 (KQNC.2518)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 731
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đề tài:
Thông qua việc nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để xây dựng nội dung và tổ chức các lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị thông minh để trang bị cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp:
- Các kiến thức cơ bản về quản lý phát triển đô thị thông minh (quy hoạch đô thị thông minh, quản trị đô thị thông minh, dịch vụ tiện ích thông minh...)
- Các kiến thức cần thiết tham mưu cho UBND tỉnh để ra các quyết định về phát triển đô thị thông minh
- Các kiến thức, kinh  nghiệm về phát triển đô thị thông minh trong và ngoài nước
- Các kiến thức về xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình, dự án phát triển đô thị thông minh
- Các kiến thức về xây dựng, quản lý, triển khai và vận hành phát triển đô thị thông minh trong tương lai. 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành