Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng về giám sát hoạt động xây dựng cho hội đồng nhân dân các cấp. Mã số: RD 71-18 (KQNC.2516)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Năm xuất bản: 2020
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 191
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nghiên cứu đề xuất hệ thống kiến thức, kỹ năng về giám sát hoạt động xây dựng cho hội đồng nhân dân các cấp. 
Nooijdung nghiên cứu gồm 7 chuyên đề:
- Chuyên đề 1:Tổng quan về công tác giám sát trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 2: Giám sát việc tuân thủ pháp luật về quy hoạch xây dựng
- Chuyên đề 3: Giám sát việc tuân thủ pháp luật về đầu tư xây dựng tại địa phương
- Chuyên đề 4: Giám sát việc tuân thủ pháp luật về trật tự xây dựng ở địa phương
- Chuyên đề 5: Vai trò của HĐND các cấp trong quản lý ngân sách nhà nước trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 6: Giám sát việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong hoạt động xây dựng
- Chuyên đề 7: Một số vướng mắc và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giám sát hoạt động xây dựng của HĐND các cấp.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành