Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu hệ thống kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Mã số: RD 08-20 (KQNC.2513)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 295
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu đề tài:
- Mục tiêu chung:
+ Nâng cao năng lực cho cán  bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Đánh giá thực trạng năng lực đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng và phát triển đô thị các cấp;
+ Nghiên cứu tham khảo, kết hợp với các kinh nghiệm quốc tế thu thập được; nghiên cứu, đề xuất và xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu đào tạo bồi dưỡng đội  ngũ cán bộ nói trên trong thời kỳ CMCN 4.0
+ Tổ chức hội thảo và 02 lớp thí điểm.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành