Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát và đo, kiểm tra, đánh giá các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng năm 2021 (KQNC.2544)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2021
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 141
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đề tài:
- Rà soát, xây dựng bổ sung Danh sách các công việc đặc thù trong lĩnh vực xây dựng có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, để xây dựng Danh sách các công việc cần phải được đo, kiểm tra, dánh giá, phân loại để đề xuất đưa vào Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguye hiểm trong lĩnh vực xây dựng (Danh sách các công việc)
- Xây dựng Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng (Danh mục nghề, công việc NNĐHNH) bằng 2 phương pháp thực hiện sau:
+ Đo, kiểm tra, đánh giá, phân tích điều kiện lao động các công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng để làm cơ sở đề xuất vào Danh mục nghề, công việc NNĐHNH.
+ Nghiên cứu, phân tích, đánh giá và rà soát, lập hồ sơ đánh giá điều kiện lao động các công việc có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong lĩnh vực xây dựng để làm cơ sở đề xuất vào Danh mục nghề, công việc NNĐHNH.
- Đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục NNĐHNH trong lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật.
- Hoàn thiện Danh mục nghề, công việc NNĐHNH trong lĩnh vực xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành