Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu chế tạo bê tông cốt sợi phi kim để sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn thành mỏng sử dụng cho các công trình xây dựng dân dụng ở khu vực biển, đảo. Mã số: TĐ 143-17 (KQNC.2553)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 159
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu: Để đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhiệm vụ nghiên cứu, đề tài cần nghiên cứu BTCS thi công theo công nghệ Trộn – Đúc và Trộn phun đạt yêu cầu của loại (grad) 10 và 10P theo phân loại của hiệp hội bê tông cốt sợi thế giới (GRCa), cụ thể như bảng sau:
 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 10 10P
1 Cường độ chịu uốn phá hủy MOR (BS EN 1170-5) MPa 10-14 10-14
2 Cường độ chịu uốn tuyến tính LOP (BS EN 1170-5) MPa 5-8 5-8
3 Cường độ nén MPa 40-60 40-60
4 Mô đun đàn hồi GPa 10-20 10-20
5 Biến dạng phá hủy % 0,1-0,2 0,1-0,2
6 Khối lượng riêng T/m3 1,8-2,0 1,8-2,0
Bảng 1 Một số tính chất cơ bản của BTCS

Trên cơ sở nghiên cứu các tính chất của các cấu kiện sản xuất từ BTCS, triển khai thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh nhà 1 tầng trong môi trƣờng biển đảo để thử nghiệm.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành