Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý, kiểm tra chuyên ngành sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu sau khi thông quan theo nguyên tắc quản lý rủi ro. Mã số: RD 74-20 (KQNC.2569)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện VLXD
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 129
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đề tài:
Đề xuất được các giải pháp cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành sản phẩm hàng hóa VLXD nhập khẩu sau khi thông quan. Trong đó, trọng tâm là áp dụng quản lý rủi ro trên cơ sở đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành