Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực nghiệm phục vụ cho việc hoàn thiện tiêu chuẩn thi công bê tông khối lớn trong điều kiện Việt Nam. Mã số: RD 41-19 (KQNC.2578)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 79
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
- Thu thập các số liệu về trường nhiệt độ các khối bê tông đã thi công trên các công trình thực tế để xác định tính quy luật về nhiệt độ và chênh lệch độ bê tông khối lớn tại Việt Nam.
- Trực tiếp thí nghiệm, đo trường nhiệt độ tại các khối bê tông đang thi công trên các công trình thực tế để xác định các thông số nhiệt cần kiểm soát và tính khả thi của các giải pháp công nghệ đã áp dụng
- Thí nghiệm sự phát triển nhiệt độ đoạn nhiệt trong các mẫu bê tông nhỏ khối lập phương để xác định tốc độ gia tăng nhiệt độ, thời điểm và giá trị nhiệt độ cao nhất xuất hiện trong bê tông các cấp cường độ B30-B70 với các cấp phối khác nhau trên 2 loại xi măng PC40 và PCB40 thông dụng tại Việt Nam
- Phân tích trường nhiệt độ các kết cấu (cấu kiện) bê tông khối lớn thông dụng trong thực tế (móng, cột, dầm, sàn) sử dụng bê tông cấp cường độ B30-B50 kích thước khác nhau để xác định kích thước nào có thể xem là khối lớn trong điềukiện Việt Nam
- Kế thừa TCXDVN 305:2004, kiến nghị các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện trong tiêu chuẩn thi công bê tông khối lớn trong điều kiện của Việt Nam.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành