Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về thiết bị làm việc tạm thời theo định hướng mới. Mã số: TC 21-21 (KQNC.2593)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 21
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định về yêu cầu đối với sản phẩm, phương pháp thiết kế và thí nghiệm đối với hệ ngăn vật rơi cho giàn giáo để bảo vệ người lao động cũng như người ở khu vực xung qunah khỏi vật thể có thể rơi bên ngoài phạm vi của giàn giáo thường nằm gần nơi người làm việc hoặc qua lại.
 

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành