Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cốt liệu cho bê tông – yêu cầu kỹ thuật theo định hướng mới. Mã số: TC 21-20 (KQNC.2631)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 95
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu của đề tài:
Đề tài được thực hiện với mục tiêu: Biên soạn tiêu chuẩn quốc gia TCVN …..:20xx Cốt liệu cho bê tông – Yêu cầu kỹ thuật theo định hướng của hệ thống tiêu chuẩn châu Âu -EN

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành