Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, tổ chức thực hiện thử nghiệm thành thạo hỗ trợ quản lý phòng thí nghiệm LAS XD, lĩnh vực: thép xây dựng, cốt liệu lớn (đá) và cốt liệu nhỏ (cát) cho sản xuất bê tông. Mã số: K 04-20 (KQNC.2632)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 386
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nhiệm vụ khoa học công nghệ được thực hiện với mục tiêu:
- Nghiên cứu xây dựng chương trình TNTT để áp dụng cho hệ thống LAS-XD, bước đầu thực hiện đối với một số loại vật liệu XD cũng như phép thử thông dụng.
- Tổ chức thử nghiệm việc triển khai thực hiện thử nghiệm thành thạo thông qua so sánh liên phòng LAS-XD trên phạm vi các phòng thí nghiệm trong hệ thống LAS-XD trên cơ sở các chương trình TNTT đã được nghiên cứu lựa chọn.
- Từ kết quả triển khai thử nghiệm của chương trình, đánh giá khả năng áp dụng chương trình cho đối tượng các PTN trong hệ thống LAS-XD.
- Cung cấp dữ liệu về đánh giá kỹ năng, trình độ, các tồn tại của các PTN trong hệ thống LAS-XD trong thực hiện các chỉ tiêu thử nghiệm đối với các vật liệu được lựa chọn trong chương trình. Qua đó, giúp cơ quan quản lý hệ thống LAS-XD có thể sử dụng làm căn cứ để đánh giá chất lượng của PTN LAS-XD.
- Cung cấp cho các PTN tham gia chương trình những đánh giá về độ tin cậy và các khuyến cáo về nguyên nhân sự không phù hợp đối với các phép thử mà PTN tham gia, từ đó có thể giúp PTN nâng cao hiệu quả, cải tiến hoặc khắc phục những tồn tại được phát hiện.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành