Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn kết cấu xây - thi công và nghiệm thu. Mã số: TC 34-20 (KQNC.2634)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện KHCN Xây dựng
Năm xuất bản: 2022
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 74
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm:
- Nghiên cứu các tiêu chuẩn thi công kết cấu xây trên thế giới, tập trung vào tiêu chuẩn Châu Âu
- Nghiên cứu thực trạng tiêu chuẩn thi công kết cấu xây tại Việt Nam.
- Nghiên cứu chuyển dịch tiêu chuẩn gốc BS EN 1996-1, BS EN 1996-2 và BS 8000-3:2020 sang tiếng Việt.
- Nghiên cứu bổ sung, thay thế các tiêu chuẩn viện dẫn châu Âu sang các tiêu chuẩn Việt Nam tương đương nếu phù hợp;
- Nghiên cứu về các quy định cho hồ sơ thi công
- Nghiên cứu về các quy định cho quản lý chất lượng thi công
- Nghiên cứu về các quy định cho công tác Giàn giáo và cốp pha
- Nghiên cứu về các quy định cho vữa xây dựng
- Nghiên cứu về các quy định cho khối xây đá hộc và bê tông đá hộc
- Nghiên cứu về các quy định cho khối xây gạch
- Nghiên cứu về các quy định cho dung sai kích thước hình học
- Nghiên cứu về các quy định cho khối xây gạch cốt thép
- Nghiên cứu về các quy định mặt bằng và nền móng
- Nghiên cứu về các quy định cát dùng cho vữa 
- Nghiên cứu về các quy định xi măng dùng cho vữa 
- Nghiên cứu về các quy định khả năng chịu nén uốn cho khối xây
- Nghiên cứu về các quy định khả năng chịu cắt cho khối xây
- Nghiên cứu về các quy định chuyển dịch khối xây
- Nghiên cứu về các quy định khả năng cách âm, cách nhiệt của khối xây
- Nghiên cứu tổng hợp cơ sở dữ liệu phục vụ biên soạn dự thảo, thuyết minh TCVN theo định hướng mới

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành