Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm phát triển và thực tiễn triển khai công trình cân bằng năng lượng (ZEBs) tại Nhật Bản và khuyến nghị cho Việt Nam (TTCD.1379)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 92
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: TTCD

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Hội thảo:
- Cập nhật các Chính sách và thực tiễn triển khai Công trình cân bằng năng lượng (ZEB) tại Nhật Bản.
- Nội dung của Tiêu chuẩn ISO/TS 23764 và việc áp dụng tiêu chuẩn này trong khung chính sách.
- ZEB cho công trình trung hòa Cacbon.
- Các trở ngại và cơ hội triển khai ZEB ở Việt Nam
- Công ng hệ nâng cao tối ưu hóa năng lượng tái tạo, hướng dẫn ZEB.
- Tảo luận về giải pháp thúc đẩy triển khai ZEB tại Việt Nam

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành