Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, rà soát các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng mục tiêu triển khai Nghị quyết 06/NQ-TW; Nghiên cứu rà soát các quy định pháp luật, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy định pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng (KQNC.2677)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 184
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nhiệm vụ:
- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 06/NQ-TW.
- Rà soát, đánh giá tình thình thực thi các Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đề nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuộc phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành