Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu xây dựng 05 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới. Mã số: TC 18-21 (KQNC.2721)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 472
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Để đáp ứng nhu cầu về tìm hiểu, tham khảo, triển khai bộ tiêu chuẩn Eurocode tại Việt Nam, vào năm 2017, Bộ Xây dựng đã giao Viện KHCNXD thực hiện đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu công trình xây dựng” mã số TĐ 03:17, trong đó tập trung vào việc thu thập tài liệu, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu, dựa trên các tiêu chuẩn Eurocodes về kết cấu. Sản phẩm của đề tài đã có bản dịch tiếng Việt của tiêu chuẩn Eurocode 9: BS EN 1999-1-1: 2007, BS EN 1999-1-2: 2002, BS EN 1999-1-3: 2007, BS EN 1999-1-4: 2007, BS EN 1999-1-5: 2007. Trong đề tại Nghiên cứu xây dựng 05 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới, sẽ sử dụng sản phẩm của đề tài trước đây (TĐ 03:17) đồng thời tiến hành các nghiên cứu chuyên sâu để biên soạn Bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới.
Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 198/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. Thực hiện Đề án 198, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện KHCNXD thực hiện đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất định hướng mới hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về xây dựng” nhằm mục đích:
(1) Định hướng quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành Xây dựng
(2) Đề xuất danh mục TCVN cốt lõi thuộc quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và đề xuất lộ trình thực hiện biên soạn
(3) Tổng hợp, phân tích và đề xuất danh mục TCVN cốt lõi toàn ngành xây dựng
Đề án 198 đã định hướng biên soạn các tiêu chuẩn cốt lõi lĩnh vực thiết kế kết cấu và địa kỹ thuật dựa trên nền tảng tiêu chuẩn Châu Âu. Do đó, cần phải biên soạn Bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu nhôm theo định hướng mới, nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống tiêu chuẩn thiết kế kết cấu, cũng như giúp áp dụng dễ dạng việc thiết kế sử dụng các phần mềm tính toán kết cấu thông dụng hiện nay (SAP, ETABS, SAFE, v.v.).

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành