Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu không gian công cộng trọng các đô thị Việt Nam. Đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả không gian công cộng trong các đô thị hiện hữu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Mã số: RD 16-22 (KQNC.2723)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kiến trúc quốc gia – Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2023
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu: Sách - Tài liệu giấy
Số trang: 147
Kích cỡ khổ: 30
Mã kho: KQNC

Tóm tắt nội dung:
Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật về quy hoạch kiến trúc của Việt Nam, chỉ mới đây mới xuất hiện cụm từ “Không gian công cộng” trong nội dung của một vài văn bản như đã phân tích ở trên; đặc biệt không có sự khẳng định và trình bày rõ rệt về nguyên lý quy hoạch cho loại hình KGCC đô thị với tư cách là nền tảng của thượng tầng kiến trúc, phục vụ cho các hoạt động Chính trị, Xã hội, Văn hóa đô thị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành