Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 245. Tác giả: Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Tuyết Dung. Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002109 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Bất kỳ 1 tổ chức, cá nhân nào muốn hoạt động của mình đạt được mục tiêu đề ra với kết quả mong muốn thì cần phải có kế hoạch hoạt động cụ thể. Kế hoạch hành động nói chung, kế hoạch sản xuất nói riêng là yêu cầu không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp. Cuốn sách“Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng” nhằm phục vụ các yêu cầu trên đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Sách gồm 3 nội dung:

- Những vấn đề chung về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng gồm: Khái niệm, tầm quan trọng, các nguyên tắc lập và phân loại kế hoạch sản xuất kinh doanh; Các bộ phận của kế hoạch sản xuất kinh doanh; Các phương pháp chủ yếu sử dụng trong lập kế hoạch; Cơ sở để lập kế hoạch trong doanh nghiệp; Trình tự lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Lập kế hoạch marketing của doanh nghiệp xây dựng và lập kế hoạch thực hiện hợp đồng xây dựng.

- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp xây dựng gồm: Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Lập kế hoạch ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; Kế hoạch cơ giới hóa; Kế hoạch cung cấp vật tư; Kế hoạch lao động – tiền lương; Kế hoạch đầu tư; Kế hoạch giá thành xây lắp và kế hoạch tài chính của doanh nghiệp.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1548
  • Hôm qua1547
  • Tất cả1160554