Nhà xuất bản: Giao thông vận tải. Năm 2017. Số trang: 223 Tác giả: Nguyễn Văn Vi Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VB.002991 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Nhiều kết quả nghiên cứu được tiến hành trong 40-50 năm qua đã chỉ ra rằng, sự phân tán của các đặc trưng tính toán của các kết cấu xây dựng và của tải trọng là tính chất có tính khách quan vì về bản chất chúng là các đại lượng ngẫu nhiên. Điều đó cần phải được xét đến khi thiết kế và xây dựng các công trình. Tuy nhiên cho đến nay, trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công và khai thác các công trình, các kỹ sư xây dựng thường xuyên tiếp xúc với các đại lượng ngẫu nhiên như thế nhưng không biết chúng là các đại lượng ngẫu nhiên. Vì không hiểu bản chất có tính ngẫu nhiên của các tham số kết cấu và tải trọng, cũng như không được trang bị lý thuyết tính toán công trình khi coi các tham số đó là các đại lượng ngẫu nhiên nên các kỹ sư xây dựng thường rất khó khăn khi giải quyết nhiều vấn đề thực tế, nhất là khi xử lý các số liệu thí nghiệm, tính toán, thiết kế kết cấu hoặc kiểm tra trạng thái của công trình đang được khai thác theo quan điểm xác suất. Các kỹ sư cũng rất bỡ ngỡ khi tiếp xúc với các tài liệu tiêu chuẩn nước ngoài được biên soạn theo quan điểm xác suất và độ tin cậy.Để khắc phục tình trạng trên và góp phần phát triển khoa học kỹ thuật xây dựng công trình, tạo ra công trình tin cậy và kinh tế, tác giả đã cho xuất bản 2 quyển sách: “Độ tin cậy của các công trình bến cảng” và “Phương pháp mô hình hóa thống kê từng bước trong tính toán độ tin cậy của các công trình cảng”. Hai quyển sách có nội dung độc lập nhưng hình thành một tổng thể, hỗ trợ lẫn nhau.

Trong đó, quyển “Độ tin cậy của các công trình bến cảng”gồm 5 chương:

Chương 1: Những tiền đề dẫn đến sự cần thiết phải tính toán kết cấu xây dựng theo độ tin cậy.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết xác suất trong tính toán độ tin cậy của các công trình.

Chương 3: Phân bổ thống kê của các đại lượng được dùng trong tính toán các công trình bến.

Chương 4: Tính toán công trình bến về độ tin cậy.

Chương 5: Xử lý thống kê các số liệu thí nghiệm.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2592
  • Hôm qua2591
  • Tất cả3274990