Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 195. Tác giả: Bộ Xây dựng Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002089 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch…) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò…) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế - thi công hiện hành. Cuốn “Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng” được sử dụng tham khảo, làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.

Nội dung sách gồm 2 phần:

Phần 1: Định mức sử dụng vật liệu:

- Chương I: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bê tông.

- Chương II: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác xây, trát và hoàn thiện.

- Chương III: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác làm giàn giáo.

- Chương IV: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác sản xuất kết cấu gỗ.

- Chương V: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác gia công kim loại và sản xuất kết cấu kim loại.

- Chương VI: Định mức sử dụng vật liệu trong công tác bảo tồn.

- Chương VII: Định mức sử dụng vật liệu trong một số công tác khác.

Phần 2: Định mức hao hụt vật liệu:

- Định mức hao hụt vật liệu trong thi công.

- Định mức hao hụt vữa bê tông.

- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu trung chuyển.

- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu gia công.

- Định mức hao hụt vật liệu trong khâu vận chuyển và bảo quản tại kho.Thư viện Bộ Xây dựng 

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1353
  • Hôm qua1352
  • Tất cả880518