Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 208 Tác giả: Phạm Văn Đạt Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002139 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Quy hoạch đô thị có nhiều giải pháp tận dụng những thuận lợi của hiện trạng tự nhiên, kinh tế xã hội để phát triển và mở rộng đô thị. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật là một bộ phận của quy hoạch đô thị có chức năng đánh giá mức độ thuận lợi và không thuận lợi khu đất xây dựng đô thị, tìm giải pháp cải tạo và phòng tránh thiên tai có thể xảy ra đối với đô thị. Đặc biệt, quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật nghiên cứu giải pháp sử dụng địa hình và cải tạo địa hình khi xây dựng đô thị. Nội dung quan trọng và chủ yếu của quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật là khai thác và cải tạo điều kiện tự nhiên để xây dựng và phát triển đô thị. Điều kiện khí hậu biến động khó lường và không thể điều chỉnh được yếu tố khí hậu như: mưa, gió, bão, độ ẩm, độ bức xạ. Nhưng địa hình có thể cải tạo ở mức độ nhất định. Vì vậy, cuốn sách này tập trung nghiên cứu địa hình; sự hình thành địa hình, tai biến thiên nhiên do địa hình, sự biến chuyển, vận động của địa hình để từ đó có giải pháp sử dụng và cải tạo địa hình cho đúng quy luật phục vụ phát triển đô thị.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng nhiều, biến đổi khí hậu & nước biển dâng là những yếu tố bất lợi cho phát triển đô thị. Chính vì vậy, quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật cần nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật hợp lý trong từng trường hợp xây dựng đô thị. Cuốn sách “Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng đô thị ứng phó với thiên tai và biến đổi” có nội dung sâu về địa hình, các nguyên nhân hình thành địa hình, các yếu tố ảnh hưởng và làm thay đổi địa hình khu đất xây dựng đô thị; nghiên cứu các tai biến thiên nhiên có liên quan đến địa hình. Đồng thời, xem xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu & nước biển dâng tác động trực tiếp đến khu đất xây dựng đô thị.

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1353
  • Hôm qua1352
  • Tất cả880518