Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 221 Tác giả: Phạm Văn Quân, Vũ Quyết Thắng, Vũ Đình Ngọ Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002136 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Trái đất bao gồm các hệ sinh thái, ở đó biên giới của chúng không bị xác định bằng các quy định hành chính mà tuân theo các đường ranh giới tự nhiên. Các khu vực được hình thành trên cơ sở các ranh giới tự nhiên đó được gọi là vùng sinh học. Đó là một phần của bề mặt Trái Đất, mà biên giới của nó được quy định bằng các đặc điểm của hệ thực vật, động vật, nước, khí hậu, đất, địa mạo và sự định cư cũng như văn hóa con người. Tiếp cận hệ sinh thái dựa trên quan điểm cho rằng đất, nước, không khí và sinh giới tương tác và ảnh hưởng lẫn nhau trong một hệ thống phức tạp, ổn định. Trong công tác bảo tồn hiện nay thì đa dạng sinh học và tính toàn vẹn sinh thái học (sức khỏe và các điều kiện toàn diện của một cảnh quan sinh thái) sẽ là cơ sở vững chắc cho nghiên cứu và triển khai. Ứng dụng các quan điểm sinh thái học trong quy hoạch và quản lý môi trường đã và đang trở nên phổ biến. Cuốn sách “Sinh thái học ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường” cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về hệ sinh thái, hệ sinh thái môi trường đất, nước, sinh thái môi trường đô thị và nông thôn, các hệ sinh thái và nguyên lý sinh thái; nhằm giúp người đọc hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của các hệ sinh thái, ứng dụng các nguyên lý sinh thái trong quy hoạch, quản lý và bảo vệ môi trường.

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1552
  • Hôm qua1551
  • Tất cả1166756