Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 259 Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thái, Nguyễn Thu Huyền, Nghiêm Vân Khanh, Trần Hoài Lê Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002135 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Từ năm 2012, trong hệ thống văn bản của Nhà nước, một số tiêu chuẩn quốc gia đã được ấn hành trong đó có TCVN 9461 – 2012: Chất thải rắn – Phương pháp xác định thành phần của chất thải rắn đô thị chưa xử lý. TCVN 9461 – 2012 hiện mới chỉ đưa ra được quy trình xác định một số thành phần vật lý trong chất thải rắn bằng phân loại thủ công, các phương pháp phân tích chất thải rắn nói chung và chất thải rắn thông thường nói riêng hiện mới chỉ được thực hiện theo quy trình tham khảo của nước ngoài. Mặt khác TCVN 9461 – 2012 chưa đưa ra được quy trình phân tích các thành phần lý hóa cơ bản của chất thải rắn. Việc đề xuất biên soạn một số cuốn sách chính thống về phương pháp phân tích chất thải rắn là rất cần thiết bởi cuốn sách này sẽ cho được những kết quả thống nhất trong xác định, lựa chọn công nghệ xử lý chât thải rắn phù hợp. Cuốn sách đồng thời cũng sẽ là cơ sở để xây dựng một tiêu chuẩn chung trong phân tích chất thải rắn của quốc gia. Cuốn sách “Phương pháp phân tích chất thải rắn thông thường” được viết nhằm mục tiêu cung cấp một tài liệu thống nhất về nội dung và phương pháp phân tích phù hợp cho chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ và quản lý môi trường.

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1552
  • Hôm qua1551
  • Tất cả1166756