Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 135. Tác giả: Nguyễn Chiến, Bùi Quang Cường, Nguyễn Anh Dũng. Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002160 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Quan trắc công trình thuỷ lợi là một công việc không thể thiếu trong quá trình xây dựng, quản lý vận hành công trình. Các kết quả quan trắc là cơ sở thực tế quan trọng để đảm bảo thi công an toàn, vận hành hiệu quả công trình, phòng chống lũ và quản lý an toàn công trình nói chung và hồ đập nói riêng. Các kết quả quan trắc cũng được sử dụng để kiểm chứng các kết quả tính toán thiết kế cũng như khái quát hóa, bổ sung cho lý luận thiết kế công trình. Công tác quan trắc công trình thuỷ lợi ở nước ta trong thời gian qua nói chung vẫn còn nhiều tồn tại cả ở khâu thiết kế, thi công lắp đặt và quản lý vận hành hệ thống quan trắc. Cuốn sách này trình bày những kiến thức cơ bản về quan trắc công trình thuỷ lợi nói chung, trong đó trọng tâm là đối tượng hồ đập, nêu rõ các mục đích và những nguyên tắc cơ bản trong công tác quan trắc, các nội dung quan trắc đối với hồ chứa nước, đập vật liệu địa phương, đập bê tông. Sách giới thiệu khá chi tiết về các phương pháp và thiết bị tương ứng để quan trắc đập vật liệu địa phương và đập bê tông. Những kiến thức cơ bản về công tác lắp đặt và tổ chức quan trắc, xác định các giá trị giới hạn để đối chiếu khi quan trắc.

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1548
  • Hôm qua1547
  • Tất cả1160554