Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 382 Tác giả: Quang Minh, Tiến Phát Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002146 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Ngày 04/04/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 236/QĐ-BXD về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (bổ sung). Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2017. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt ban hành kèm theo Quyết định này được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Lao Động phối hợp với Trung tâm Pháp luật Sài Gòn Hà Nội xuất bản cuốn sách “Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần Lắp đặt)” gồm các phần chính như sau:

Phần I: Hệ thống văn bản sửa đổi, bổ sung Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt.

Phần II: Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 và 2017).

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1548
  • Hôm qua1547
  • Tất cả1160554