Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2018. Số trang: 663 Tác giả: Hữu Đại, Vũ Tươi Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002179 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Ngày 11/07/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 2891/QĐ-UBND về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung khu vực thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các phần: Phần Xây dựng (sửa đổi, bổ sung); Phần Lắp đặt (bổ sung); Phần Khảo sát xây dựng (thay thế). Quyết định này thay thế, sửa đổi, bổ sung một phần Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công bố Bộ đơn giá khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Các nội dung còn lại không thể hiện trong Bộ đơn giá xây dựng thay thế, sửa đổi, bổ sung này thay thế, sửa đổi, bổ sung thì giữ nguyên theo Bộ đơn giá xây dựng đã công bố theo quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm kịp thời thông tin đến bạn đọc những thông tin mới nêu trên, Trung tâm Pháp luật Sài Gòn Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách: “Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tập 1: Phần Xây dựng (sửa đổi - bổ sung)”.

Nội dung cuốn sách gồm ba phần: 

Phần I: Thuyết minh và quy định áp dụng. 

Phần II: Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng. 

Phần III: Bảng giá vật liệu, nhân công, máy.


Thư viện Bộ Xây dựng 

 

 

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1498
  • Hôm qua1497
  • Tất cả1085885