Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 300 Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn (Chủ biên), Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Công Thắng… Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002178 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Trong vài thập kỷ qua khoa học và công nghệ bê tông đã có sự tiến bộ vượt bậc, một trong những tiến bộ vượt bậc đó là nghiên cứu và phát triển loại bê tông chất lượng siêu cao (Ultra-High Performance Concrete – UHPC), một thế hệ bê tông mới với những đặc tính vượt trội: hỗn hợp UHPC có độ chảy cao, khi đóng rắn có độ đặc chắc lớn (độ rỗng rất thấp), cường độ nén rất cao (thường lớn hơn 150 MPa), cường độ uốn lớn và độ bền lâu cao. Vì vậy, UHPC trở thành một trong những loại vật liệu bền vững và hiệu quả cao về kinh tế trong các ứng dụng đặc thù như kết cấu vỏ mỏng, nhiều siêu cao tầng, cầu nhịp lớn, kết cấu bền vững với môi trường biển, bể chứa phế thải hạt nhân... Nội dung cuốn sách “Bê tông chất lượng siêu cao” bao trùm tổng thể tình hình nghiên cứu và ứng dụng UHPC trên thế giới và ở Việt Nam trong khoảng 30 năm trở lại đây. Nhiều kết quả nghiên cứu của chính nhóm tác giả ở các nước khác nhau được so sánh với các kết quả được nghiên cứu tại Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu này là một quá trình tích lũy từ những năm 2000 của nhóm tác giả về các khía cạnh khác nhau của UHPC đi từ thủy hóa và cấu trúc vi mô của vật liệu đến các tính chất của UHPC và trên cơ sở đó, những đánh giá, phân tích cụ thể trên kết quả kết cấu sử dụng UHPC. 

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương sau:

Chương 1: Giới thiệu về bê tông chất lượng siêu cao.

Chương 2: Nguyên tắc chế tạo bê tông chất lượng siêu cao.

Chương 3: Các tính chất của bê tông chất lượng siêu cao.

Chương 4: Nguyên tắc thiết kế kết cấu bê tông chất lượng siêu cao.

Chương 5: Xu hướng phát triển bê tông chất lượng siêu cao.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1497
  • Hôm qua1496
  • Tất cả1084387