Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2018. Số trang: 406 Tác giả: Hữu Đại Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002177 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Trước thực trạng công tác quy hoạch của Việt Nam còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, việc xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch đã nhận được sự kỳ vọng và quan tâm lớn của xã hội trong thời gian qua. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017, bao gồm 6 Chương, 59 Điều và 3 Phụ lục. Luật quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; quản lý nhà nước trong hoạt động quy hoạch. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Các quy định của Luật về lập, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2018. Thời gian gần đây, Chính phủ và các Bộ, Ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch. Nhằm giúp các cấp chính quyền, cán bộ quy hoạch và những người quan tâm đến công tác quy hoạch thuận tiện trong việc áp dụng, nghiên cứu, Trung tâm Pháp luật Sài Gòn Hà Nội phối hợp cùng với nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách “Cẩm nang công tác quản lý quy hoạch, xây dựng. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở”

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất: Một số vấn đề về quy hoạch tại Việt Nam hiện nay.

Phần thứ hai: Luật Quy hoạch năm 2017.

Phần thứ ba: Luật Xây dựng và các quy định về quy hoạch xây dựng.

Phần thứ tư: Hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch rừng, quy hoạch thủy lợi.

Phần thứ năm: Điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất.

Phần thứ sáu: Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch & thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Phần thứ bảy: Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển, quản lý và sử dụng nhà ở.


Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1497
  • Hôm qua1496
  • Tất cả1084387