Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 121 Tác giả: Phạm Phú Cường, Lê Đình Thục Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002170 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Trong những năm gần đây Việt Nam đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút nhiều nguồn lực cho việc phát triển kinh tế xã hội, trong đó có đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng. Chính phủ đã đề ra nhiều chính sách để hoạch định cho sự phát triển cơ sở hạ tầng nhằm thu hút vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư qua đó tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua còn nhiều dự án đã và đang được đầu tư dàn trải nên công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình vẫn còn những tồn tại, bất cập như tiến độ thi công chưa đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra, tính thẩm mỹ kiến trúc chưa cao, các phương pháp quản lý chưa chặt chẽ, còn chồng chéo ảnh hưởng đến chất lượng dự án và gây lãng phí vốn đầu tư, trong đó một trong các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến những tồn tại trên đó chính là công tác quản lý hợp đồng. Vì vậy, đề việc đầu tư xây dựng cơ bản đạt được hiệu quả, đúng tiến độ, đúng chi phí đầu tư, tránh việc vốn đầu tư bị chiếm dụng, sử dụng sai mục đích thì công tác quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng cần phải có những chế tài chặt chẽ hơn, hợp lý và nghiêm túc hơn. Với những vấn đề như vậy, làm thế nào để soạn thảo thành công một hợp đồng để ký kết giữa các bên tham gia dự án? Quản lý hợp đồng như thế nào để có hiệu quả khi các bên triển khai thực hiện? Để trả lời cho những câu hỏi như vậy, đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản về hợp đồng và quản lý hợp đồng trong quá trình thực hiện xây dựng, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho học tập, nghiên cứu và làm tài liệu tham khảo cho các đơn vị quản lý, các doanh nghiệp xây dựng, tập thể tác giả đã biên soạn cuốn “Quản lý hợp đồng trong xây dựng”.

Nội dung sách gồm 5 chương: 

Chương 1: Lý luận chung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. 

Chương 2: Nội dung chủ yếu của hợp đồng xây dựng. 

Chương 3: Xác định giá trong hợp đồng xây dựng. 

Chương 4: Tạm ứng, thanh toán quyết toán trong hợp đồng. 

Chương 5: Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng.


Thư viện Bộ Xây dưng 

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1172
  • Hôm qua1171
  • Tất cả651915