Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 132 Tác giả: Lê Thanh Sơn Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002227 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Nền kiến trúc nước ta đang trong xu thế đổi mới và tăng cường giao lưu, hòa nhập, đứng trước nguy cơ bị “đồng nhất hóa” với các kiến trúc và đô thị ở khắp nơi trên thế giới. Cuốn sách “Biểu tượng và không gian kiến trúc – đô thị” giới thiệu một phương thức tiếp cận vấn đề, để soi rọi những hướng đi hướng tới việc đề cao và kế thừa các giá trị của văn hóa và kiến trúc truyền thống, từ đó có thái độ tiếp cận cần thiết trong việc giải quyết mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại của kiến trúc Việt Nam hiện nay. Cuốn sách là bước khởi đầu trong việc hình thành những luận đề khoa học cho việc giải quyết mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại; giữa hình thức và nội dung; giữa kiến trúc và đô thị học với những ngành khoa học xã hội nhân văn khác… Thực hiện mục tiêu này, tác giả đã cố gắng phác họa một trong những yếu tố tiêu biểu của không gian kiến trúc, đó là yếu tố biểu tượng trong không gian kiến trúc – đô thị, trong yêu cầu hướng đến những triển vọng vận dụng vào trong kiến trúc hiện đại.

Nội dung sách gồm 6 chương:

Chương 1: Mở đầu.

Chương 2: Những dấu ấn của biểu tượng trong không gian kiến trúc xa xưa.

Chương 3: … và hiện nay...

Chương 4: Biểu tượng trong các không gian kiến trúc Việt Nam truyền thống.

Chương 5: Đôi lời về ký hiệu – biểu tượng & kiến trúc.

Chương 6: Sự tự kiếm tìm của kiến trúc hiện đại.

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1781
  • Hôm qua1780
  • Tất cả1538871