Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2018. Số trang: 44 Tác giả: Bộ Xây dựng Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002184 – Thư viện KHKT-BXD

Tóm tắt nội dung:

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như một đoạn ống bê tông, các mối nối và phụ kiện ống, 100m ống (thép)v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật). Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v...).

Nội dung định mức dự toán bao gồm: Mức hao phí vật liệu (đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công); Mức hao phí lao động và Mức hao phí máy thi công.

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng bổ sung vào chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng công tác lắp đặt ống nhựa HDPE.


Thư viện Bộ Xây dưng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1353
  • Hôm qua1352
  • Tất cả880518