Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 106 Tác giả: Lê Thị Hương Giang Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002206 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Ở Việt Nam, các công trình đê chắn sóng bảo vệ bể cảng được xây dựng chủ yếu trong thời gian gần đây. Do hạn chế về kinh tế và kỹ thuật nên sự đầu tư phát, cải tiến và ứng dụng các dạng khối phủ mới ở nước ta còn nhiều hạn chế. Hiện nay, hầu hết các công trình đê chắn sóng và bảo vệ bờ biển đều sử dụng các dạng khối phủ truyền thống Tetrapod. Ưu điểm của dạng khối phủ truyền thống này là dễ chế tạo nhưng tính năng ổn định thấp nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Trong bối cảnh hội nhập và chiến lược quốc gia về tăng trưởng về kinh tế biển như hiện nay thì việc ứng dụng các dạng cấu kiện tiêu sóng mới, có tính năng ổn định tốt, đem lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật cao hơn và phù hợp hơn với điều kiện ở nước ta là hết sức cần thiết.

Nằm trong xu thế phát triển chung của công tác nghiên cứu phòng chống thiên tai và bảo vệ bờ biển ở thế giới, khối phủ RAKUNA IV là dạng kết cấu mới của Nhật Bản được phát minh vào năm 2007. Ở Nhật Bản, RAKUNA IV đã được nghiên cứu ứng dụng cho nhiều công trình đê chắn sóng và bảo vệ bờ biển nhưng tất cả đều ở dạng đê hỗn hợp ngang, điều kiện sóng vỡ và không tràn. Hiện nay việc phát hiện các tính năng ổn định của RAKUNA IV trong các điều kiện thủy lực khác nhau cũng đang thu hút được mối quan tâm nghiên cứu ở nhiều nơi trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về ổn định và hiệu quả giảm sóng tràn của khối phủ.

Chương 2: Nghiên cứu trên mô hình vật lý về ổn định thủy lực của khối phủ RAKUNA IV khi có sóng tràn.

Chương 3: Nghiên cứu sự ổn định và tính năng giảm sóng tràn của khối phủ RAKUNA IV.

Chương 4: Ứng dụng kết quả nghiên cứu thiết kế lớp phủ đê chắn sóng cảng Nghi Sơn – Thanh Hóa.


Thư viện Bộ Xây dựng 

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1353
  • Hôm qua1352
  • Tất cả880518