Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 190 Tác giả: Lê Thanh Sơn Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002228 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “Kiến trúc & hiện tượng cộng sinh văn hóa” là một khảo cứu về chính một trong các phổ tục văn hóa đó là “Kiến trúc”, nhưng không phải là kiến trúc chỉ được hiểu theo nghĩa là một sáng tác nghệ thuật, hay một khoa học, hay vừa là khoa học và vừa là nghệ thuật. Bởi những cách hiểu trên sẽ thu hẹp kiến trúc với tư cách là một sản phẩm văn hóa, không cho chúng ta có được sự đánh giá đầy đủ hơn về tất cả những gì tham dự vào việc hình thành nên kiến trúc và những gì tham dự vào việc hình thành nên kiến trúc và những tính chất của nó trong sự vận động có tính văn hóa.

Những nghiên cứu của tác giả đã vượt ra ngoài những khuôn khổ hạn hẹp, ở đó xem kiến trúc chỉ là những hình thức hay phong cách. Từ quan điểm về Tam nguyên Kiến trúc của K. Tange và từ Both – And của Robert Venturi, tác giả đã phát trển khái niệm về Kiến Trúc của sự Cộng Sinh (The Architecture of Symbiosis) của Kurokawa để đưa ra khái niệm Cộng sinh văn hóa (Cultural symbiosis), là việc bàn về sự xâm nhập, sự chung sống, sự cùng tồn tại giữa các yếu tố của các nền văn hóa khác nhau. Vì rằng, sự cộng sinh văn hóa khác với sự cộng sinh trong giới tự nhiên ở chỗ đó là sự chọn lựa của con người một cách có ý thức, cho dù sự “chọn lựa” đó là do bị trói buộc hay tự nguyện.

Nội dung sách gồm 6phần:

Phần 1: Hiện tượng cộng sinh.

Phần 2: Hiện tượng cộng sinh trong quá trình giao lưu văn hóa.

Phần 3: Chủ thuyết cộng sinh trong kiến trúc của Kisho Kurokawa.

Phần 4: Bản chất cộng sinh văn hóa của kiến trúc.

Phần 5: Sự chuyển hướng của kiến trúc đương đại.

Phần 6: Kết luận.

Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1616
  • Hôm qua1615
  • Tất cả1263425