Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2020. Số trang: 391 Tác giả: Quang Minh Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002266 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Ngày 17-6-2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và Luật Đầu tư số 61/2020/QH14. Ngày 18-06-2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Quốc hội thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14. Cả 03 Luật trên đều có hiệu lực từ ngày 01-01-2021.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 quy định công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng, ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt không yêu cầu Giấy phép xây dựng.

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 quy định thêm 02 nhóm ngành, nghề cấm các hoạt động đầu tư, kinh doanh là kinh doanh pháo nổ và kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê. Bên cạnh đó, Luật này quy định cụ thể nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 quy định 05 lĩnh vực được đầu tư theo phương thức PPP bao gồm: giao thông vận tải; lưới điện, nhà máy điện, trừ nhà máy thuỷ điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định của Luật Điện lực; thuỷ lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải; y tế, giáo dục - đào tạo; hạ tầng công nghệ thông tin.

Cuốn sách Luật Xây dựng - Luật Đầu tư - Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định pháp luật mới nhất trong lĩnh vực xây dựng nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những quy định mới trên.

 

Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay1464
  • Hôm qua1463
  • Tất cả1035514