Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 232 Tác giả: Ngô Lê Minh Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002288 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Sau 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các mặt. Cùng với quá trình phát triển đó, nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX-KCN) được hình thành và phát triển, đã và đang đóng góp nhất định vào sự tăng trưởng kinh tế chung. Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa khiến nhu cầu về nhà ở xã hội cho nhóm đối tượng công nhân đang làm việc tại các KCX-KCN trên cả nước ngày càng tăng cao. Xã hội hóa nhà ở cho công nhân tại KCX-KCN nhằm giúp cho hàng ngàn gia đình công nhân và người lao động được an cư và yên tâm lao động. Trong Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ và lãnh đạo các thành phố lớn đặc biệt chú trọng phát triển nhiều loại hình nhà ở trong đó có nhà ở xã hội cho công nhân. Cuốn sách “Nhà ở xã hội” là công trình nghiên cứu công phu của tác giả về lĩnh vực Nhà ở xã hội tại Việt Nam gồm 6 chương:

Chương 1: Tổng quan về nhà ở xã hội.

Chương 2: Kinh nghiệm xây dựng nhà ở xã hội trên thế giới và tại Việt Nam.

Chương 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế nhà ở xã hội.

Chương 4: Mô hình nhà ở xã hội cho công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 5: Hướng dẫn thiết kế nhà ở xã hội công nhân.

Chương 6: Kết luận.

Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2080
  • Hôm qua2079
  • Tất cả2109067