Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 598 Tác giả: Nguyễn Việt Anh, Trần Ngọc Quang, Nguyễn Thành Trung… Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002291 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Một công trình được coi là công trình xanh, cần đáp ứng các tiêu chí về tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, tiết kiệm nguyên vật liệu và giảm tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên, có chất lượng môi trường trong công trình phù hợp, có ít tác động nhất tới môi trường sinh thái xung quanh và có những giải pháp mới, thân thiện trong thiết kế, xây dựng, vận hành. Đặc biệt, các giải pháp cơ – điện (M&E) bao gồm thông gió, cấp nhiệt, điều hòa không khí, cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn, cấp điện, thông tin liên lạc, thang máy và thang cuốn, đóng vai trò quan trọng, chiếm tỷ trọng tiêu thụ năng lượng, nước và các tài nguyên khác lớn. Cuốn sách “Các giải pháp thiết kế cơ – điện trong công trình xanh” được biên soạn dựa trên các kết quả tích lũy trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy của nhóm tác giả hướng tới các giải pháp kỹ thuật đặc trưng, tập trung vào nội dung cơ – điện như cấp thoát nước, thông gió, điều hòa không khí, cấp nhiệt, chiếu sáng, quản lý chất thải rắn trong thiết kế, quản lý vận hành khai thác công trình dân dụng theo hướng “công trình xanh”, đáp ứng yêu cầu tối sử dụng năng lượng và các tài nguyên khác một cách hiệu quả, tiết kiệm. Cuốn sách có thể làm tài liệu phục vụ cho các ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kiến trúc dân dụng và công nghiệp…

Nội dung sách gồm 4 chương:

Chương 1: Khái niệm về công trình xanh và tiêu chí đánh giá;

Chương 2: Thiết kế hệ thống thông gió – chiếu sáng – điều hòa không khí – cấp nhiệt – sử dụng năng lượng tái tạo;

Chương 3: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước, quản lý chất thải rắn;

Chương 4: Một số nghiên cứu điển hình.

Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2030
  • Hôm qua2029
  • Tất cả2006292