Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 189 Tác giả: Đặng Thế Hiến, Lê Công Thành, Hoàng Thị Hằng Nga Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002294 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Hiện nay, ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng đã có những bước tăng trưởng vượt bậc, từ chỗ nguồn cung không đủ cầu, phải nhập khẩu, đến nay Việt Nam đã vươn lên là nước xuất khẩu một số chủng loại vật liệu xây dựng hàng đầu khu vực. Ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không chỉ tạo ra nhiều chủng loại vật liệu xây dựng có chất lượng, khối lượng lớn, đảm bảo cơ bản mọi nhu cầu xây dựng trong nước mà còn góp phần vào sức tăng trưởng của nền kinh tế. Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, chúng ta cần xây dựng hệ thống cơ sở lý luận về kinh tế trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xu hướng toàn cầu hóa. Để giải quyết được vấn đề trên, nhóm tác giả đã biên soạn cuốn “Kinh tế công nghiệp vật liệu xây dựng”, giúp cho người đọc có tài liệu tham khảo có giá trị cao, làm sáng tỏ cơ sở lý luận về kinh tế trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, phục vụ cho những nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế công nghiệp vật liệu xây dựng.

Nội dung sách gồm 7 chương:

Chương 1: Những vấn đề về kinh tế và đặc điểm của sản xuất vật liệu xây dựng;

Chương 2: Quản lý Nhà nước về kinh tế đối với sản xuất vật liệu xây dựng;

Chương 3: Đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư trong công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;

Chương 4: Sản phẩm vật liệu xây dựng và đánh giá hiệu quả của vật liệu kết cấu xây dựng thay thế;

Chương 5: Nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng và phân bố sản xuất vật liệu, kết cấu xây dựng;

Chương 6: Vốn sản xuất kinh doanh và lao động, tiền lương trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;

Chương 7: Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2030
  • Hôm qua2029
  • Tất cả2006292