Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2019. Số trang: 160 Tác giả: Nguyễn Võ Thông Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002300 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Nước ta nằm trong vùng ảnh hưởng mạnh của gió bão. Hằng năm, thiệt hại do gió, bão gây ra cho các công trình xây dựng là rất lớn. Để đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn, cuốn sách “Tải trọng và tác động của gió lên công trình xây dựng” ra đời nhằm giúp bạn đọc có thêm một số kiến thức trong lĩnh vực tính toán, đánh giá tải trọng và tác động của gió, bão. Quyển sách này trình bày các cơ sở lý thuyết và phương pháp tính toán xác định tải trọng và tác động động lực của gió lên công trình xây dựng, bao gồm: thành phần tĩnh, thành phần động của tải trọng gió; tải trọng gió lên các kết cấu bao che, mái; hiện tượng mất ổn định khí động do kích động xoáy và galoping; các ví dụ tính toán minh họa cho các nội dung lý thuyết đã trình bày trong các chương của cuốn sách; đánh giá an toàn nhà theo cấp bão cho các công trình do dân tự xây mà không được tính toán thiết kế chịu tác động của gió, bão. Trong phần lý thuyết tính toán động lực tải trọng gió, cuốn sách cũng trình bày cơ sở khoa học để thiết lập các công thức tính toán thành phần động của tải trọng gió, cách tính toán chuyển đổi vận tốc gió theo các dạng địa hình chuẩn, chu kỳ lặp và thời gian lấy trung bình vận tốc gió khác nhau để người đọc dễ vẫn dụng các tiêu chuẩn Tải trọng và Tác động của nước ngoài khi áp dụng ở Việt Nam. Phần hướng dẫn xác định hệ số khí động có hiệu đính lại và bổ sung thêm một số sơ đồ nhà, công trình, kết cấu thường gặp trong thực tế để bạn đọc tiện sử dụng.

Nội dung sách gồm 7 chương:

Chương 1: Gió và các khái niệm cơ bản;

Chương 2: Cơ sở lý thuyết tính toán động lực tải trọng gió;

Chương 3: Xác định các đặc trưng động lực của công trình;

Chương 4: Tính toán tải trọng gió tác động lên công trình;

Chương 5: Kiểm tra mất ổn định cho công trình cao và kết cấu mềm;

Chương 6: Một số ví dụ tính toán;

Chương 7: Đánh giá an toàn nhà theo cấp bão.

Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2030
  • Hôm qua2029
  • Tất cả2006292