Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2020. Số trang: 172 Tác giả: Nguyễn Cảnh Thái, Bùi Văn Trường Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002312 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách “Khoan phụt chống thấm công trình thủy lợi” cung cấp những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết kỹ thuật khoan phụt, những đặc tính kỹ thuật của đất đá có liên quan, ảnh hưởng đến hiệu quả khoan phụt vữa, tính toán thiết kế các thông số khoan phụt, quy trình kỹ thuật khoan phụt vữa, khoan phụt thử nghiệm, vữa phụt, thi công và quản lý chất lượng công tác khoan phụt vữa.

Nội dung cuốn sách gồm 8 chương:

Chương 1: Lịch sử phát triển kỹ thuật khoan phụt vữa.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết khoan phụt.

Chương 3: Các đặc trưng kỹ thuật của đất đá.

Chương 4: Thiết kế khoan phụt.

Chương 5: Khoan phụt thử nghiệm, trình bày yêu cầu, nội dung, kỹ thuật thiết kế, bố trí và trình tự thực hiện các lỗ khoan phụt thử nghiệm.

Chương 6: Vật liệu phụt, bao gồm các nội dung về thành phần, tính chất của vật liệu vữa trộn, phương pháp, tỷ lệ vật liệu chế tạo các loại vữa xi măng, vữa silicat, vữa hóa học, phụ gia, chất độn làm vật liệu vữa phụt.

Chương 7: Thi công khoan phụt, chủ yếu trình bày trình tự, quy trình kỹ thuật thực hiện thi công khoan phụt vữa theo các phương pháp, ứng dụng kỹ thuật khoan phụt vữa chống thấm trong xây dựng, xử lý sự cố do thấm các công trình thủy lợi, thủy điện.

Chương 8: Quản lý chất lượng khoan phụt.

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2030
  • Hôm qua2029
  • Tất cả2006292