Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2021. Số trang: 391 Tác giả: Vũ Tươi (Hệ thống) Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002348 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Ngày 04/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT Hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Ngày 26/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Theo đó, bổ sung quy định về việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương; Sửa quy định về lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước về nhà ở đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các trường hợp lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà, bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu… Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ban hành các văn bản tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, tiền thuê đất… Cuốn sách Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai - Luật Nhà ở - Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, tiền thuê đất, cấp đổi sổ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và độc giả quan tâm tìm hiểu đến những quy định mới trên.

Nội dung cuốn sách gồm 8 phần:

- Phần thứ nhất: Luật Đất đai.

- Phần thứ hai: Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

- Phần thứ ba: Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Phần thứ tư: Quy định về thu tiền sử dụng đất và miễn, giảm thuế sử dụng đất.

- Phần thứ năm: Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Phần thứ sáu: Các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai.

- Phần thứ bảy: Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, tiền thuê đất.

- Phần thứ tám: Hướng dẫn mới nhất thi hành Luật Nhà ở và quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2716
  • Hôm qua2715
  • Tất cả3588012