Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2021. Số trang: 388 Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Mạnh Hùng, Lê Thị Minh Phương Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002366 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động then chốt hàng đầu trong những ngành khoa học. Kết quả từ NCKH là những phát hiện mới về kiến thức, về bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới, sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới có giá trị cao. Trên thực tế, đã có nhiều công trình NCKH được trình bày một cách logic, đầy đủ, đã có thể giúp người đọc hiểu và vận dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, cách trình bày của những công trình nghiên cứu này còn nặng về lý thuyết và mang tính "phương pháp luận" nhiều hơn dẫn đến bất cập cho người nghiên cứu như: Thực hiện chiếu lệ, sao chép máy móc; một số người chưa nắm vững phương pháp nghiên cứu, lúng túng khi vận dụng các phương pháp nghiên cứu vào thực tiễn; hình thức và biện pháp cùng một số quy định chưa xác thực...

Cuốn sách “Phương pháp nghiên cứu khoa học: Tài liệu chuyên khảo phục vụ nghiên cứu trong hoạt động xây dựng” được biên soạn theo tinh thần định hướng phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; dựa trên cơ sở chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu của các nghiên cứu viên, các tổ chức; nhằm cụ thể hoá các bước thực hiện, khắc phục những bất cập nêu trên... với mong muốn đáp ứng nhu cầu NCKH mang tính cấp bách của xã hội hiện tại.

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương:

- Chương I: Giới thiệu chung về nghiên cứu khoa học.

- Chương II: Đề tài nghiên cứu khoa học.

- Chương III: Các phương pháp nghiên cứu khoa học.

- Chương IV: Thu thập tài liệu và phương pháp thu thập tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học.

- Chương V: Trình tự nghiên cứu khoa học.

- Chương VI: Viết và thực hiện công trình nghiên cứu khoa học.

- Chương VII: Áp dụng xây dựng đề cương nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.


Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2516
  • Hôm qua2515
  • Tất cả3090998