Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2021. Số trang: 316 Tác giả: Phạm Văn Vượng (Chủ biên), Vũ Văn Hiểu Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002365 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Nước - nguồn tài nguyên thiết yếu cho cuộc sống của con người, sự phát triển bền vững của mọi quốc gia và là ưu tiên hàng đầu để phát triển bền vững. Cuốn sách “Quản lý tổng hợp nguồn nước” đóng vai trò quan trọng trong khối kiến thức cơ sở ngành kỹ thuật môi trường để nắm bắt các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn, khai thác, bảo vệ và quản lý các nguồn nước trong đô thị, nông thôn và vùng lân cận. Cuốn sách là tài liệu dùng cho kỹ sư chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về tài nguyên nước như: chu trình nước, các nguồn nước và tiềm năng khai thác, sử dụng nguồn nước để phục vụ cho nhu cầu con người; sự ô nhiễm nguồn nước, việc quản lý, sử dụng và phân bổ nguồn nước hợp lý, các công cụ quản lý tổng hợp nguồn nước. Mục đích để độc giả có thể phân tích, đánh giá nguồn nước, nguồn gây ô nhiễm và dự báo ô nhiễm.

Nội dung cuốn sách gồm 5 chương:

- Chương 1: Tài nguyên nước.

- Chương 2: Ô nhiễm nước.

- Chương 3: Biến đổi khí hậu, các mô hình chất lượng nước.

- Chương 4: Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ nguồn nước.

- Chương 5: Quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2590
  • Hôm qua2589
  • Tất cả3269807