Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2021. Số trang: 395 Tác giả: Sergio M.Figueiredo, Sukanya Krishnamurth, Torsten Schroeder Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002368 – Thư viện Bộ Xây dựng.

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách Kiến trúc và thành phố thông minh cung cấp một góc nhìn kiến trúc về sự xuất hiện của thành phố thông minh và phương thức để tìm hiểu về cách mà kiến trúc thông minh, thành phố thông minh và hệ thống thông minh trong môi trường xây dựng được thảo luận, thiết kế và hiện thực hóa. Cuốn sách có sự đóng góp của các nhà tư tưởng và chuyên gia quốc tế để thảo luận về các hệ thống thông minh thông qua 4 phần chuyên đề. Kết hợp lại, bốn phần chuyên đề này cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau về một số vấn đề cấp bách nhất của các hệ thống thông minh trong môi trường xây dựng. Cuốn sách giải quyết các câu hỏi liên quan đến tương lai của kiến trúc và đô thị, những bài học kinh nghiệm từ các nghiên cứu điển hình toàn thế giới và những thách thức liên quan đến nghiên cứu liên ngành đồng thời xem xét một cách nghiêm túc tương lai của các tòa nhà và thành phố sẽ như thế nào.

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần:

- Phần I: Lịch sử và tương lai.

- Phần II: Cơ quan và kiểm soát.

- Phần III: Vật chất và không gian.

- Phần IV: Mạng và nút.

Nguồn: Thư viện Bộ Xây dựng

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2511
  • Hôm qua2510
  • Tất cả3078428